For mye informasjon – for lite tid

Informasjonsflommen øker, men ingen har tid til å lese alt

Vi er opplært til å lage omfangsrike dokumenter der "alt" er med. Det går ikke lenger. Lange dokumenter blir uklare og selve budskapet blir borte i alle detaljene.

Å skrive lange dokumenter er bortkastet tid: De blir ikke lest!

Gjør noe med papirflommen!

Vi må sette leseren i sentrum og skrive så kortfattet, klart og godt som mulig. Til dette trenger vi et system som kan hjelpe oss i dokumentarbeidet.

Klart dokument® er et enkelt og godt system som alle kan bruke på alle typer dokumenter.

Tiltak i mange land

Mange land har satt igang store prosjekter for å få mer lettleste og klare dokumenter:

  • Clear Writing er EU-kommisjonens prosjekt
  • Plain Language kalles prosjektet i USA. Der ble det også vedtatt en lov om enklere skriving: The Plain Writing Act of 2010
  • Plain English Campaign har arbeidet i flere år i England
  • Clarity International er en internasjonal organisasjon som arbeider for at jurister skal skrive enklere og klarere
  • Klarspråk. I Norge er det Difi og Språkrådet som arbeider med dette.

 

 

 

Nivåmetoden er norsk; utviklet av Per og Tormod Bjørnstad.

Klare dokumenter i over 25 år

Vi har arbeidet med problemstillingen i samarbeid med en lang rekke kunder i over 25 år.

Klart dokument tar ikke bare for seg enkelt, klart og godt språk, men jobber i tillegg med prinsippene for sammendrag, argumentasjon og struktur.

Dette blir ikke satt i system i de andre prosjektene.

Innhold: