Store gevinster – god respons

Alle kan lære å skrive Klart dokument. Mer enn 95 % av kursdeltakerne anbefaler kurset til andre og beskriver det som både nyttig og av høy faglig kvalitet.

"Jeg bruker Nivåmetoden når jeg
skriver noe viktig og vil bli forstått."

– Kursdeltaker

Se resultatene fra flere kursevalueringer

Mange gode referanser

Gjennom årene har vi arbeidet med mange ulike oppdragsgivere i offentlig forvaltning og privat næringsliv. Ta kontakt med oss for å få tilsendt komplett referanseliste.

Gode evalueringer

Kursevalueringene viser at deltakerne liker systemet og arbeidsmåten i Klart dokument. Spesielt er det oppsiktsvekkende at så mange ønsker metoden innført som norm i sin bedrift. Vi vil derfor påstå at kurset vårt passer for de aller fleste og vil bli godt mottatt. Se eksempel på noen evalueringer

"Metoden gir mottakeren en stor tidsbesparelse ved lesing samtidig som forfatteren får en kvalitetssikringsmetode for sitt produkt"
– Departementsråd
Harald Rensvik

"Det er ikke tvil om at forfattere som i rimelig grad behersker metoden etter hvert vil kunne skrive betraktelig raskere enn tidligere"
– Dir. Lars Aanerud, Alcatel

Betydelig effektivisering

Bedre dokumentarbeid vil kunne gi betydelig gevinster. Bare fem  minutter spart hver dag er mange timer per år, men vi påstår at effekten kan bli langt større. Våre mest erfarne brukere snakker om:

  • Opptil 30 % spart i tiden det tar å lage et dokument
  • Opptil 70 % spart i tiden det tar å lese et dokument 

Hvis 20 medarbeidere bruker 30 % av arbeidstiden sin på å lage og lese dokumenter, vil dette utgjøre over 1,5 millioner kroner spart per år! Se regnestykket her (bruk tilbakeknappen for å komme tilbake hit).