Evaluering

Resultater fra kurs for Barne- og Familiedepartementet (BFD), Utenriksdepartementet og NORAD (UD), Det norske Veritas (DNV), Voksenopplæringsinstituttet (VOX) og Arbeidsdirektoratet (A)

 

Resultat

Høyeste

 

BFD

UD

DNV

VOX

A

 

Faglig innhold

4,5

4,4

4,3

4,8

4,5

5

Nytte av kurset

4,4

4,0

4,3

4,3

4,4

5

Foretrekker å lese etter nivåmetoden

4,2

4,5

4,7

4,4

4,6

5

Verdsetter metodens verktøy

4,4

4,0

4,4

4,3

4,1

5

Kurslederens faglige dyktighet

4,8

4,7

4,9

4,9

4,9

5

Kurslederens fremføring, presentasjon

5,0

4,7

4,9

4,9

5,0

5

Kursmateriellet

4,5

4,3

4,4

4,4

4,4

5

Oppgaver og øvelser

4,3

4,1

4,0

4,5

3,8

5

Kan du anbefale kurset til andre

4,9

4,8

5,0

4,7

4,9

5

Bør nivåmetoden bli norm i din bedrift?

4,1

4,5

4,3

4,3

4,8

5