Budskap, argumentasjon, struktur, språk og design

Systemet Klart dokument ivaretar følgende elementer:

1 – Budskapet

Vi lager først et kort og konkret budskap som skal stå først i dokumentet. Der kan du bruke inntil 100 ord på å formulere dokumentets hensikt, sakens oppgave og mål, bakgrunn og konklusjoner med eventuelle tiltak og begrunnelser.

2 – Argumentasjonen

Deretter kommer argumentsjonen som utdyper sammendraget og gir de nødvendige forklaringer og begrunnelser i korte avsnitt med gode overskrifter. Hoveddokumentet bør begrenses til ca to sider A4.

3 – Detaljene

Bevismaterialet, de mange og lange detaljene, skal ikke forstyrre hovedargumentasjonen, men skal vedlegges hoveddokumentet. Bare legg ved det som er helt nødvendig.

4 – Enkelt og klart språk

Prinsippene for et enkelt, klart og konkret språk må følges. Korte setninger og enkle ord. Kom leseren i møte!

5 – God design

Teksten må presenteres med gode overskrifter og mellomtitler og korte avsnitt der den første setningen er viktig. Velg marger, fonttyper og fontstørrelser slik at leseren får lyst til å lese dokumentet.

Klart dokument® har enkle retningslinjer og sjekklister for disse elementene.
Resultatet er kortere, klarere, bedre!

Eksempel.

Send oss gjerne et dokument vi kan omarbeide!